Informacja o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 8 marca 2017 w Inowrocławiu

data rozpoczęcia zgromadzenia: 08.03.2017 r.
godzina rozpoczęcia: 17.00
miejsce rozpoczęcia: ul. Rynek w Inowrocławiu
przewidywany czas trwania zgromadzenia: 30 minut
przewidywana liczba uczestników: 20 osób
cel zgromadzenia: protest przeciwko przemocy wobec kobiet