Informacja o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w Barcinie

Karty podstawowe

data rozpoczęcia zgromadzenia: 26.02.2017 r.
godzina rozpoczęcia: 14.00
miejsce rozpoczęcia: Przemarsz, który rozpocznie się przy pomniku katyńskim, chodnikami: ul. LWP. ul. Mogileńska, ul.4-go Stycznia, Plac 1 Maja, ul. Żnińska, a zakończy się na cmentarzu w Barcinie.
przewidywana liczba uczestników: około 60 osób
przewidywany czas trwania zgromadzenia: 1 godzina
cel zgromadzenia: „Marsz Tropem Wilczym”, którego celem jest oddanie hołdu Żołnierzom Niezłomnym