„Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia: „Dostawa i montaż krzeseł oraz siedzisk na potrzeby Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy”

ZAPYTANIE OFERTOWE/OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
z dnia  01 października 2018 r.
„Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia: „Dostawa i montaż krzeseł oraz siedzisk na potrzeby Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy”, realizowane w ramach projektu pt. „Wzmocnienie zdolności administracyjnych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w procesie integracji obywateli państw trzecich”, wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.