Kontrola Zakładu Aktywności Zawodowej w Brodnicy

Kontrola wew/zew: 
Jednostka kontrolująca: 
Kategoria kontroli: 
Czas kontroli: 
Od 05/06/2017 do 06/06/2017