Kontrola w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Bydgoszcz

Kontrola wew/zew: 
Jednostka kontrolująca: 
Kategoria kontroli: 
Czas kontroli: 
Od 01/03/2014 do 30/06/2018