Kontrola w Powiatowym Centrum Ppomocy Rodzinie w Świeciu

Kontrola wew/zew: 
Jednostka kontrolująca: 
Kategoria kontroli: 
Czas kontroli: 
Od 12/04/2017 do 19/05/2017