Kontrola w podmiocie leczniczym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie

Kontrola wew/zew: 
Jednostka kontrolująca: 
Kategoria kontroli: 
Czas kontroli: 
12/01/2018