Kontrola w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej

Kontrola wew/zew: 
Jednostka kontrolująca: 
Kategoria kontroli: 
Czas kontroli: 
Od 08/08/2018 do 09/08/2018