Kontrola w gminie miejsko-wiejskiej Strzelno

Kontrola wew/zew: 
Jednostka kontrolująca: 
Kategoria kontroli: 
Czas kontroli: 
Od 30/01/2017 do 10/02/2017