Kontrola w Gminie Czernikowo

Kontrola wew/zew: 
Jednostka kontrolująca: 
Kategoria kontroli: 
Czas kontroli: 
29/03/2018