Kontrola w Gminie Śliwice

Kontrola wew/zew: 
Jednostka kontrolująca: 
Kategoria kontroli: 
Czas kontroli: 
Od 07/05/2018 do 25/05/2018