Kontrola Wójta Gminy Bądkowo

Kontrola wew/zew: 
Jednostka kontrolująca: 
Kategoria kontroli: 
Czas kontroli: 
23/11/2017