Kontrola Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Białochowo 91

Kontrola wew/zew: 
Jednostka kontrolująca: 
Kategoria kontroli: 
Czas kontroli: 
Od 19/06/2017 do 29/06/2017