Kontrola GOPS Golub-Dobrzyń

Kontrola wew/zew: 
Jednostka kontrolująca: 
Kategoria kontroli: 
Czas kontroli: 
Od 13/11/2017 do 14/11/2017