Kontrola Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscowości Świedziebnia

Kontrola wew/zew: 
Jednostka kontrolująca: 
Kategoria kontroli: 
Czas kontroli: 
Od 12/12/2017 do 14/12/2017