Kontrola Dyrektora PCPR w Brodnicy

Kontrola wew/zew: 
Jednostka kontrolująca: 
Kategoria kontroli: 
Czas kontroli: 
Od 03/10/2017 do 16/10/2017