Wydanie opinii w sprawie upamiętnienia Miejsca Pamięci Narodowej