Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Obwieszczenie z dnia 17 sierpnia 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 17  sierpnia 2018 r.

Na podstawie art. 11 f ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496), dalej: specustawa drogowa oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 23 ze zm.) dalej: kpa

17.08.2018 14:55

z dnia 19 lipca 2018 r. - inspektor w Wydziale Koordynacji Świadczeń- 4 etaty

Informacja o wyniku naboru

przeprowadzonego w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy
na stanowisko: inspektor w Wydziale Koordynacji Świadczeń
numer ogłoszenia: 30881  z dnia 19 lipca 2018 roku
opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu i na tablicy ogłoszeń Urzędu.

17.08.2018 09:46

Obwieszczenie z dnia 16 sierpnia 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia  16  sierpnia 2018 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.),

zawiadamia się,

16.08.2018 14:41

Ogłoszenie Starosty Żnińskiego ws. przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na okres do dnia 31 sierpnia 2019 roku nieruchomości rolnej położonej w obrębie Dobrylewo, gmina Żnin stanowiącej własność Skarbu Państwa

13.08.2018 14:18

Strony