Start arrow Obywatel arrow Paszport, Obywatelstwo arrow Opłaty paszportowe i konta.

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OPŁATY PASZPORTOWE

1) 140 zł – opłata podstawowa,
2) 60 zł – opłata podstawowa dla małoletnich od 0 do 13 lat,
3) 30 zł – opłata za paszport tymczasowy,

Ulga w wysokości 50 %opłaty normalnej za wydanie paszportu przysługuje:

a) uczniom i studentom,
b) osobom małoletnim do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego,
c) emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym, a także współmałżonkom tych osób, pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu,
d) osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych albo korzystającym z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych,
e) kombatantom i innym osobom, o których mowa w art. 8 § 3 ustawy o dokumentach paszportowych.

W razie zbiegu tytułów uprawniających do ulgi w opłacie za wydanie paszportu przysługuje tylko jedna ulga w opłacie

Nie pobiera się opłaty za wydanie paszportu od:

a) osób, które w dniu składania wniosku mają ukończone 70 lat,
b) osób  przebywających w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji,
c) osób, które złożyły wniosek o wydanie paszportu z powodu jego wady technicznej,
d) żołnierzy niezawodowych, wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa.


Opłatę paszportową obniża się w przypadku ubiegania się o wydanie nowego paszportu przed upływem ważności dotychczas posiadanego na skutek wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

a) zmiany lub konieczności sprostowania danych podlegających wpisowi do paszportu,
b) zmiany wyglądu, która może utrudnić ustalenie tożsamości,
c) braku miejsca na umieszczenie w paszporcie stempli, wiz i pieczęci.

Opłatę obniżoną ustala się odejmując się od opłaty obowiązującej w dniu złożenia wniosku 1/10 część opłaty za każdy pełny rok (lub 1/5 części opłaty w przypadku paszportu z terminem ważności 5 lat), pozostający do upływu ważności obecnego paszportu


UWAGA: opłatę za wydanie nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu podwyższa się o 200 % w stosunku do opłaty za wydanie paszportu obowiązującej wnioskodawcę w dniu złożenia wniosku o nowy paszport, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza.

Konta bankowe na które należy wpłacać opłaty paszportowe:

UWAGA !!!
Z dniem 1 stycznia 2013 roku zamknięte zostaną pomocnicze rachunki bankowe w Delegaturach w Toruniu i Włocławku na które wpływają należności za mandaty karne i opłaty paszportowe. Od 1 stycznia 2013 r. wpłaty za przedmiotowe należności należy dokonywać na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy nr56 1010 1078 0000 4222 3100 0000.

 

Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki
Biuro Finansowo-Inwestycyjne
Okręgowy Odział NBP Bydgoszcz

56 1010 1078 0000 4222 3100 0000

tytułem - opłata paszportowa

 

Autor informacji: Janusz Affelski
Informację wprowadził\a: Paweł Skutecki
Data wytworzenia informacji: 2003-09-16
Data udostępnienia informacji: 2003-09-17
Ilość wyświetleń informacji: 96880
Rejestr zmian dokumentu